Administratie uitbesteden

Uw administratie uitbesteden: heeft u er weleens over nagedacht? Veel ondernemers zien op tegen de financiële administratie. Het kost veel tijd en het is niet hun hobby. Ze zijn ten slotte geen boekhouders.

Ziet u ook op tegen de administratie van uw onderneming? Of wilt u er zeker van zijn dat uw financiële administratie correct verloopt? Slootweg Consultancy kan u helpen. Informeer eens naar de mogelijkheden voor het uitbesteden van uw administratie.

Ik wil mijn administratie uitbesteden

Waarom boekhouden?

Een goede administratie bijhouden is belangrijk voor uzelf en voor anderen om te zien hoe het met uw onderneming gaat. Opbrengsten en kosten, vorderingen en schulden moeten duidelijk in beeld blijven om de onderneming goed te kunnen besturen. De bank heeft cijfers nodig om te beoordelen of u wel verstandig omgaat met uw (hun) geld. De belastingdienst wil weten hoeveel u heeft verdiend en welke belasting zij daarover kan heffen. En u wilt geen problemen, met niemand.

Administratie uitbesteden van A tot Z

Overweegt u om uw administratie uit te besteden? Belangrijk is dat wij weten wat nodig is en dat u weet wat u wilt. Wat wilt u zelf gaan doen en wat verwacht u van ons? Dat moeten we samen afstemmen. Op het gebied van boekhouding nemen wij van alles voor u uit handen. Denk aan:

  • De administratie inrichten;
  • De administratie bij ons of bij u invoeren in de boekhoudsoftware;
  • De administratie die u heeft ingevoerd periodiek controleren;
  • De aangifte omzetbelasting (BTW) verzorgen;
  • Tussentijdse rapportages (b.v. per maand, kwartaal, halfjaar) maken;
  • De jaarrekening opstellen;
  • Een geconsolideerde jaarrekening (of consolidatie-overzicht) opstellen;
  • Publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel maken;
  • Belastingaangiften (vennootschaps- en/of inkomstenbelasting) doen;
  • Rentabiliteitsprognoses, liquiditeitsprognoses maken.

Bespreek de mogelijkheden

Voordelen administratie uitbesteden

U moet ook een afweging maken: wat verdien ik als ik met mijn onderneming aan de slag kan, wat bespaar ik als ik zelf de administratie doe en wat levert het mij op als ik mijn boekhouding uitbesteed? Het is niet verstandig om ’s avonds tot in de kleine uurtjes aan de financiële administratie te werken als u dan de volgende ochtend te moe bent voor het werk in uw onderneming.

Bovendien: boekhouden is een vak en het is niet uw vak. U kunt in de tijd die u bespaart door uw administratie te laten doen, met uw eigen onderneming wellicht meer verdienen dan wij kosten.

Online boekhouden

Als u online gaat boekhouden, kunt u uw administratie inzien waar ter wereld u ook bent. Een ander zorgt voor een backup en bescherming tegen virussen. Er zijn steeds meer aanbieders van online boekhoudpakketten en ze worden langzamerhand steeds beter. Natuurlijk hangt aan deze manier van boekhouden een prijskaartje. Vraag ons om de voor- en nadelen voor u tegen elkaar af te wegen vóórdat u iets aanschaft en ergens voor tekent.