Jaarrekening opstellen

De jaarrekening opstellen is een belangrijk onderdeel van de financiële administratie. Het is een financieel overzicht van het afgelopen boekjaar. De jaarrekening laat zien wat u gedurende het betreffende boekjaar op financieel gebied met uw onderneming heeft gedaan. Dit blijkt uit de 3 onderdelen: de balans, winst- en verliesrekening en de daarbij horende toelichting. 

Slootweg Consultancy kan aan de hand van uw administratie na afloop van het boekjaar een jaarrekening opstellen voor uw onderneming.

Laat uw jaarrekening opstellen

Is een jaarrekening opstellen verplicht?

Voor vrijwel alle bedrijven in Nederland is het opstellen van de jaarrekening verplicht. Bv's, nv's, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen moeten hier ook een jaarverslag aan toevoegen. Voor eenmanszaken en vof's is een aanvullend jaarverslag niet verplicht, de jaarrekening wel.

Zelfs zzp'ers moeten een jaarrekening maken. Deze gebruikt u voor de administratie en bij het doen van de belastingaangifte.

U heeft niet altijd een accountant nodig

Accountantskantoren zetten voorin de jaarrekening altijd een 'verklaring'. Daarbij kan het gaan om de volgende verklaringen:

  • Samenstellingsverklaring. Deze verklaring beoogt geen zekerheid te geven over de getrouwheid van vermogen en resultaat. Voor ondernemingen met minder dan € 12 miljoen omzet, € 6 miljoen balanstotaal en minder dan 50 werknemers is deze verklaring daarom voldoende. Voor een samenstellingsverklaring kunt u ook bij ons als administratiekantoor terecht.
  • Beoordelingsverklaring. Deze verklaring geeft een beperkte mate van zekerheid over de getrouwheid van vermogen en resultaat. U moet hiervoor bij een accountantskantoor zijn.
  • Accountantverklaring. Een accountantsverklaring geeft een grote mate van zekerheid over de getrouwheid van vermogen en resultaat. Deze is verplicht voor ondernemingen met meer dan € 12 miljoen omzet, € 6 miljoen balanstotaal en meer dan 50 werknemers. Hiervoor moet u bij een accountantskantoor zijn.

Verreweg de meeste ondernemingen in Nederland zijn volgens de wet 'klein'. Vermoedelijk heeft ook u daarom alleen een jaarrekening nodig, zonder accountantsverklaring. Natuurlijk kunt u voor een samenstellingsverklaring ook naar een accountantskantoor gaan. U krijgt dan ongetwijfeld een prima jaarrekening, de wachtkamer is er ruim en de koffie voortreffelijk. U weet echter ook dat u daarvoor (meer dan genoeg) betaalt.

Jaarrekening deponeren

Heeft uw onderneming de rechtsvorm bv, nv, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij? Dan is het deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel (KVK) verplicht. Onder andere (financiële) instanties kunnen dan uw jaarrekening opvragen. Bijvoorbeeld om belangrijke debiteurenrisico's in te schatten. Eenmanszaken hoeven hun jaarrekening niet te deponeren.

Wilt u weten of het deponeren van de jaarrekening voor uw organisatie verplicht is? Slootweg Consultancy zoekt het graag voor u uit.

Jaarrekening opstellen? Neem contact op!

Heeft u het geld ervoor over om naar een accountantskantoor te stappen? Of wilt u kijken of het ook anders kan? Geen wachtkamer, gewone koffie en een normale rekening. Maak vrijblijvend een afspraak bij ons administratiekantoor.