Jaarrekening opstellen

Voor vrijwel iedere onderneming is een jaarrekening opstellen verplicht. Dit is een financieel overzicht van het afgelopen boekjaar. De jaarrekening laat zien wat u gedurende het betreffende boekjaar op financieel gebied met uw onderneming heeft gedaan.

Slootweg Consultancy kan aan de hand van uw administratie na afloop van het jaar een jaarrekening voor uw onderneming opstellen.

Laat uw jaarrekening opstellen

U heeft niet altijd een accountant nodig

Accountantskantoren zetten voorin de jaarrekening altijd een 'verklaring'. Daarbij kan het gaan om de volgende verklaringen:

  • Samenstellingsverklaring. Deze verklaring beoogt geen zekerheid te geven over de getrouwheid van vermogen en resultaat. Voor ondernemingen met minder dan € 12 miljoen omzet, € 6 miljoen balanstotaal en minder dan 50 werknemers is deze verklaring daarom voldoende. Voor een samenstellingsverklaring kunt u ook bij ons als administratiekantoor terecht.
  • Beoordelingsverklaring. Deze verklaring geeft een beperkte mate van zekerheid over de getrouwheid van vermogen en resultaat. U moet hiervoor bij een accountantskantoor zijn.
  • Accountantverklaring. Een accountantsverklaring geeft een grote mate van zekerheid over de getrouwheid van vermogen en resultaat. Deze is verplicht voor ondernemingen met meer dan € 12 miljoen omzet, € 6 miljoen balanstotaal en meer dan 50 werknemers. Hiervoor moet u bij een accountantskantoor zijn.

Verreweg de meeste ondernemingen in Nederland zijn volgens de wet 'klein'. Vermoedelijk heeft ook u daarom alleen een jaarrekening nodig, zonder accountantsverklaring. Natuurlijk kunt u voor een samenstellingsverklaring ook naar een acocuntantskantoor gaan. U krijgt dan ongetwijfeld een prima jaarrekening, de wachtkamer is er ruim en de koffie voortreffelijk. U weet echter ook dat u daarvoor (meer dan genoeg) betaalt.

Jaarrekening opstellen? Neem contact op!

Als u het geld ervoor over heeft om naar een accountantskantoor te stappen, dan zit u goed. Als u wilt kijken of het ook anders kan (geen wachtkamer, gewone koffie en een normale rekening), maak dan vrijblijvend een afspraak.