Financiële administratie

Een goede financiële administratie is belangrijk voor uzelf en voor anderen om te zien hoe het gaat met uw onderneming. Opbrengsten en kosten, vorderingen en schulden moeten duidelijk in beeld blijven om de onderneming goed te kunnen besturen. De bank heeft cijfers nodig om te beoordelen of u wel goed bent voor uw (hun) geld. De belastingdienst wil weten hoeveel u verdiend heeft en welke belasting zij daarover kan heffen. En u wilt geen problemen, met niemand.

Uw financiële administratie uitbesteden

Veel ondernemers zien op tegen de financiële administratie. Het kost veel tijd en het is niet hun hobby. Ze zijn ten slotte geen boekhouders. Ziet u op tegen de administratie van uw onderneming? Wij kunnen u helpen. Belangrijk is dat wij weten wat nodig is en dat u weet wat u wilt: wat wilt u zelf gaan doen en wat verwacht u van ons? Dat moeten we samen even bespreken. We kunnen van alles voor u doen:

  • De administratie inrichten;
  • De administratie bij ons of bij u invoeren in de boekhoudsoftware;
  • De administratie die u heeft ingevoerd periodiek controleren;
  • De aangifte omzetbelasting (BTW) verzorgen;
  • De tussentijdse rapportages (b.v. per maand, kwartaal, halfjaar) maken;
  • De jaarrekening opstellen;
  • Een geconsolideerde jaarrekening (of een consolidatie-overzicht) opstellen;
  • Publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel maken;
  • Belastingaangiften (vennootschapsbelasting en / of inkomstenbelasting) verzorgen;
  • Rentabiliteitsprognoses, liquiditeitsprognoses maken.

U moet ook een afweging maken: wat verdien ik als ik met mijn onderneming aan de slag kan, wat bespaar ik als ik zelf de administratie doe en wat levert het mij op als ik mijn administratie uitbesteed? Het is niet verstandig om ’s avonds tot in de kleine uurtjes aan de financiële administratie te werken als u dan de volgende ochtend te moe bent voor het werk in uw onderneming. Bovendien: boekhouden is een vak en het is niet uw vak. U kunt in de tijd die u bespaart door uw administratie uit te besteden, met uw eigen onderneming wellicht meer verdienen dan wij kosten. Laten we afspreken: wat doet u en wat doen wij? Dan komt het zowel met uw werk goed als met uw boekhouding en administratie.

Bespreek de mogelijkheden

Online boekhouden

Als u online gaat boekhouden, kunt u uw administratie inzien, waar ter wereld u ook bent. Een ander zorgt voor een backup en bescherming tegen computervirussen. Er zijn steeds meer aanbieders van online boekhoudpakketten en ze worden langzamerhand steeds beter. Natuurlijk hangt aan deze manier van boekhouden een prijskaartje. Vraag ons om de voor- en nadelen voor u tegen elkaar af te wegen, vóórdat u iets aanschaft en ergens voor tekent.